Home » הכל »

שלבים בתהליך פינוי שוכר

יש כמה טיפים שיכולים לסייע לבעלי דירות שמעוניינים לבצע פינוי שוכר ולא יודעים מאיפה להתחיל.

קודם כל, צריך לזכור שצו פינוי שוכר הוא סעד משפטי יעיל וכדאי להשתמש בו.

בעבר נאלצו בעלי דירות לספוג בעצמם את ההפסדים בגלל שוכרים שלא הסכימו להתפנות או לא שילמו שכר דירה.

מי שבכל זאת הגיש תביעה מצא את עצמו ממתין שנים רבות להחלטת בית המשפט השלום.

רק משנת 2008 הוחלט להוסיף פרק חדש לתקנות סדר הדין האזרחי ולאפשר הגשת תביעה להוצאת צו פינוי שוכר.

את הצו הזה כדאי לנצל אם רוצים לפנות את השוכרים בחוק ואף לקבל את התמיכה והסיוע של הוצאה לפועל ומשטרת ישראל.

שלב ראשון: בדיקת האופציות שעל הפרק

השלב הראשון בפינוי נכון של שוכרים הוא לבדוק מהן האופציות שעל הפרק.

יש למשל בעלי נכסים שמעדיפים לפנות ישירות לשוכרים ולעדכן אותם לגבי הסעיפים הרלוונטיים בחוזה.

היתרון של פניה ישירות לשוכרים בא לידי ביטוי בקיצור משמעותי של משך זמן ההמתנה עד הפינוי, אך החיסרון הוא שיש שוכרים שלא מוכנים לכבד את חוזה השכירות.

האופציה השנייה היא לגייס את שורותיו של עורך דין.

עורך דין שמתמחה בנושא של פינוי שוכר מכיר היטב את פסקי הדין התקדימיים ואת הוראות החוק.

בעזרת עורך דין ניתן גם לנסח כתב תביעה ולאחר מכן להגיש אותה לבית המשפט בשביל לדרוש צו פינוי שוכר מסודר.

במידה ומחליטים להגיש תביעה ולדרוש צו פינוי שוכרים, יש להמתין 30 יום לכתב ההגנה של הנתבע.

בית המשפט מחויב לקיים דיון רק לאחר 30 יום מיום קבלת כתב ההגנה.

בדיוקן עצמו אמור בית המשפט להחליט האם להעניק לבעל הנכס את הצו המבוקש.

שלב שלישי: פינוי בפועל

יש מצבים שבהם השוכר לא מוכן להתפנות גם אחרי שהוא מקבל צו פינוי מבית המשפט.

זה השלב שבו צריך לפנות להוצאה לפועל ולדרוש פינוי שוכרים לפי פסק הדין.

בהוצאה לפועל שולחים התראה לשוכרים ומחליטים האם לטפל בנושא באמצעות משטרת ישראל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*