Home » הכל » פינוי מושכר | האם אפשר לפנות מושכר מהדירה?

פינוי מושכר | האם אפשר לפנות מושכר מהדירה?

פינוי מושכר | פינוי שוכר | תביעה לפינוי מושכר | פינוי דייר | פינוי שוכר מדירה | פינוי שוכרים

למרות שהמשימה הזו נראית משימה מאוד קשה, ניתן לפנות מושכר מביתו במקרים מסוימים. אמנם מדובר על הבית שלו אך בסופו של דבר זוהי דירה של מישהו שנועדה להשקעה והוא מתייחס אליה בתור עסק לכל דבר. לפעמים למרות שמדובר בלקוח, הלקוח הזה רק גורם נזק ולמרות שקל יותר לשמוע על חוקים ונהלים כנגד בעלי דירות, יש גם חוקים כנגד דיירים בעייתיים ופינוי מושכר יכול להיות ההליך שיפתור את המצב העגום הזה. התהליך נמשך כמה חודשים ובמקרים רבים עד חודשיים ובסופו של דבר בית המשפט מכריע בסוגיה.

בגין אלו בעיות ניתן לבצע פינוי מושכר?

פינוי מושכר לא מתבצע בכל מחיר ופעמים רבות בית המשפט הכריח בפני בעל הדירה שהוא חייב להשאיר את חוזה הדירה עד לסיום תוקפו גם אם הדבר אורך שנה או יותר. לא כל בעיה יכולה להיות קבילה בבית משפט דבר שמצריך היעזרות בעורך דין מנוסה בתחום. למרות שבהרבה מקרים הדייר מוגן בחסות בית המשפט, מצבים בהם הדייר פוגע בדירה או ברכוש שיש בה, מפר בצורה בוטה את החוזה או לא משלם בזמן, אלו הן עילות מוצדקות ביותר לפינוי מושכר כאשר הצד הכלכלי באי תשלום שכר הדירה הוא המצב הנפוץ ביותר.

האם עליי לשלם את הוצאות התהליך?

במידה ובית המשפט יפסוק לטובת בעל הדירה ופינוי מושכר יחל באמצעות הוצאה לפועל, בית המשפט יכול לחייב את המשכיר בכל הוצאות המשפט בדומה להרבה תיקים אחרים שנפתחו כנגד אנשים שהוכחו כאשמים. הוצאות כאלו יכולות להיות בגובה אלפי שקלים ולפעמים בית המשפט מכריע בעניין זה באופן ספציפי לטובת המשכיר משיקולי יכולת, מה שמהווה שיקול דעת נוסף להתחלת התהליך של בעל הדירה.

האם המשכיר צריך לשלם את ההפרש עד לחוזה השכירות?

במידה והמשכיר מפר את חוזה השכירות ופינוי מושכר יוצא לדרך, בדרך כלל יש פשרה בין השניים על המחיר שישולם לבעל הדירה בהתאם למצב ובהתאם להוצאות המשפטיות. במידה ובעל הדירה כבר קיבל תשלום ורק אז התחיל התהליך, מה שנדיר מאוד שקורה, המשכיר יכול לתבוע את בעל הדירה על כספו. בדרך כלל עורך דין משיג הסכם בין השניים בהתאם להוראת בית המשפט וכך כל אחד מקבל את מה שמגיע לו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*